Grafiklerle Kuran Ayetleri

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Mısırlı tasarımcı Faried Omarah’in ayetlerden esinlenerek hazırladığı muhteşem tasarımlar…

Kullarım sana benden sorarlarsa ben karîb’im, gerçekten çok yakınım. Dua edenin çağrısına, bana çağırıp yakardığı anda cevap veririm. Hadi onlar da bana karşılık versinler, bana inansınlar ki doğru ve iyiyi bulabilsinler. [Bakara, 186]

Kim Allah’ın koyduğu sınırları aşarsa, aslında kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki, belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir. [Talâk, 1]

 


Görmeyen ile gören, karanlık ile aydınlık, gölge ile sıcak bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Şüphesiz ki Allah dileyene işittirir. Sen kabirdekilere işittiremezsin. [Fâtır, 19-22]

Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme! [Kehf, 28]

 

“Bana düşen, güzel bir sabırdır.” [Yusuf, 83’den]

 


Kim Allah’ın huzuruna bir güzellik getirirse ona, getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülük getirirse, o sadece getirdiğinin dengi ile cezalandırılır. [Enam, 160]

“Nice küçük topluluklar, Allah’ın izniyle büyük kalabalıklara üstün gelmiştir; zira Allah güçlüklere karşı sabırlı olanlarla beraberdir” [Bakara, 249’dan]

 


Rabbinizin size duyurduğu şu gerçeği de hatırlayınız: “Eğer şükrederseniz, ben de sizin için nimetimi mutlaka arttıracağım. [İbrahim, 7’den]

Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür. [Zilzal, 7]

Ey Rabbimiz! Güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma! . [Bakara, 286’dan]

 


Ey insan! Lütfu bol Rabbinden seni uzaklaştıran nedir? [İnfitar, 6]

“Sonraki nesiller arasında benim doğrulukla anılmamı sağla. Beni nimet cennetine vâris olaylardan eyle. Babamı da bağışla; o, doğrusu şaşırmışlardandır. İnsanların diriltileceği gün, Allah’a temiz bir kalple gelenden başkasına mal ve oğulların fayda vermeyeceği gün, beni utandırma!” [Şu’arâ, 84-89]

Bir işe hükmetti mi ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir. [Bakara, 117’den]

Bir cevap yazın