Geleneği dinleştirmek, dini işlevsiz kılmak demektir – Prof. Dr. Hasan Onat

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Her şeyi, özellikle geleneği dinleştirmek, dini işlevsiz kılmak demektir. Din ve siyaseti özdeşleştirmek ise, sorunları dinleştirmektir.

Kur’an, hiçbir bilginin Kur’an’la eşdeğerde tutulmasına izin vermez. Hz. Peygamber kendi sözlerini dikte ettirmemiştir. Anlamak yorumlamaktır.

İnsanlığa hizmet toplumu dönüştürmekle değil, değişimin önündeki engelleri kaldırmakla, adaletle ve özgürlükleri güvence altına almakla olur.

Prof. Dr. Hasan Onat, 10.08.2017

 

Bir cevap yazın