Faiz sistemi hakkında

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

“…T.C. Merkez Bankası ve BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) internet sitelerinde yer alan bilgilere göre 5 Şubat 2016 tarihi itibariyle dolaşımda olan kâğıt ve madeni para miktarı 104 milyar TL’dir.

8 Şubat 2016 tarihi itibariyle dolaşımda olan kâğıt ve madeni para miktarı 104 milyar TL’dir. 8 Şubat 2016 tarihi itibariyle bankacılık sektörünün toplam kredisi 1.513.877.000.000 ( Bir trilyon 513 milyar 877 milyon)TL’dir.

Yani toplam paranın on dört buçuk katından fazlası faizli kredi olarak verilmiştir.

Dolaşımda olan 104 milyardan sadece 10,5 milyarı bankaların kasalarında, kalanının, kişi ve kuruluşların ellerinde olduğu dikkate alınırsa bankaların, kasalarındaki paranın tam 144 katı hayali para ürettikleri ve olmayan bu parayı faizli borç olarak verdikleri ortaya çıkar.

Bu tarihte kredi faizi %12-13 civarındaydı. %12’ye göre yıllık faiz 181.7 milyar lira, %13’e göre de 196.8 milyar eder. Demek ki bankalar, kasalarındaki paranın 18 katından fazla faiz almaktadırlar.

Buna gecikme faizleri de katılırsa miktar daha da artar. Bir de borcunu ödeyemediği için malları ellerinden alınanalar düşünülürse sömürünün boyutu daha iyi anlaşılır.”

Alıntı: Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır, Kitap ve Hikmet Sayı 13,Sayfa 5