Ey yolun, yolcunun ve menzilin sahibi olan Rabbim

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Ya Hâdî, Ya Allah!
Ey yolun, yolcunun ve menzilin sahibi olan Rabbim!
Yolcuyu yolsuz, yolu yolcusuz bırakma!
Ey kuşlara bile bir yol tayin eden Rabbim!

Kalbimi hidayetsiz, irademi dirayetsiz bırakma!

Ya Hâdî, Ya Allah!
Eşsiz benzersiz rehber olan Sensin, şu hayat yolcularını rehbersiz bırakma!
Talib olanı hakikate kılavuzlayan Sensin,

hidayet nurunu kesip, gönül gözümü fersiz bırakma!
Ya Hâdî, Ya Allah!

Nebini önder eyledik, yolunu yolumuz bildik,

dünyada da, ahirette de bizi öndersiz bırakma!
Masum imam diye Kur’an’ı bildik, ebedi ışığa geldik,

ekmeksiz bırak, susuz bırak, ama rehbersiz bırakma!

Mustafa İslamoğlu