Ey insan, cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

“Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?” (İnfitar 82/6-8)

Evet, doğru. Allah cömerttir ama bu bizim emirlerine ve yasaklarına karşı durarak nankörlük etmemizin bir gerekçesi değildir.

“Ben istediğim gibi davranacağım, ibadet falan da yapmam”, ee sonra..

Allah beni affedecek çünkü O cömerttir” diyemezsin!

Allah ile samimiyetinizde ve kurduğunuz ilişkide çok dikkatli olun:

“Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver.” (Hicr 15/49-50)

Hisham Alabed