Emre Dorman – Kuran’daki Müslüman nasıl bir insandır?

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

KURAN’DAKİ MÜSLÜMAN NASIL BİR İNSANDIR?


DÜŞÜNME:
İnsan, düşünen, sorgulayan ve aklını kullanandır.

BİLİM: İnsan, Allah’ın hem indirdiği ayetleri hem de evrende yaratmış olduğu ayetleri dikkate alandır. Bilime ve bilimsel düşünceye önem verendir.

MENFAAT: İnszan, dini, dünya işlerine alet etmeyendir. Din üzerinden çıkar sağlamayandır. Karşılığı yalnız Allah’tan bekleyendir.

DOĞRULUK: İnsan, doğru ve güzel söz söyleyen ve davranışı ile örnek olandır.

ERDEM: İnsan, erdemli, ahlaklı ve dosdoğru olandır.

NEFS: İnsan, Allah’ın sınırlarına tüm içtenliği ile riayet edendir. Sınırlarını aşmaktan, nefsine ve şeytana uymaktan Allah’a sığınandır.

İRADE: İnsan, iradesine hâkim olan ve eylemlerinin ahlaki sorumluluğunu üstlenme bilinci ile hareket edendir.

HAKSIZLIK: İnsan, Hakkın ve haklının yanında olan, haksızlıklara karşı dimdik durandır.

BARIŞ: İnsan, barışı esas alandır.

YALAN: İnsan, yalandan ve her türlü çirkin işten yüz çevirendir.

ADALET: İnsan, adaletli olan, yakınları aleyhine de olsa adaletten şaşmayandır.

LİYAKAT: İnsan, işlerin ehline verilmesi gerektiğini bilendir.

FİKİR: İnsan, benim bildiğim ve dediğim doğrudur demeyen, insanlar ile fikir alış verişinde bulunan ve başkalarının görüşlerine de değer verendir.

AŞIRILIK: İnsan, aşırılıklardan uzak olandır. Dünya ve ahiret arasında denge kurandır. İkili ilişkilerde, sevgide, kızgınlıklarda ve gerektiğinde tepki vermekte ölçülü olandır.

PAYLAŞMA: İnsan, sahip olduklarını ihtiyaç sahipleri ile paylaşan ve yardımlaşandır.

SORUMLULUK: İnsan, insanlığın sorunlarını kendine dert edinen ve bunları çözmek için aktif olarak eylemde bulunandır.

KORKU: İnsan, kınayanın kınamasından korkmayandır.

BEĞENME: İnsan, kendini başkalarına değil Allah’a beğendirme derdinde olandır.

ARAŞTIRMA: İnsan, iyice anlayan, dinleyen, araştıran ve ona göre hareket edendir.

BAKIŞ: İnsan, empati kurandır. Durduğu yeri tartışmasız doğru olarak gören değil, karşı olarak konumlandırılan taraftan da olaylara bakabilendir.

NEFRET: İnsan, nefret değil, sevgi ve hoşgörü dilini kullanandır.
Alıntı: 06.06.2016, Yrd. Doç. Dr. Emre Dorman, Hürriyet