“Elçi İsa’nın annesi Meryem” nebi miydi?

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Öncelikle tarih boyunca, ne İslama, ne Hıristiyanlığa ait bir belgede Meryem’in nebi olduğunu iddia eden bir kimseye rastlıyoruz. Tarihi açıdan böyle düşünmemizi gerektirecek en ufak bir işaret yok.
Diğer yandan bu iddia Kur’an’dan da destek bulmaz. Yüce Allah nebiyi şöyle tanımlar:

“İnsanlar tek bir ümmetti. Böylece Allah’a nebiler gönderdi ve onlarla beraber hakikatleri içeren kitabı indirdi ki insanların ayrılığa düştükleri hususlarda hüküm versinler…” Bakara 2/213.

Bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki nebi, kendisiyle beraber kitap indirilen kişi demektir. Ancak ne Kur’an’da ne de başka bir tarihi belgede Meryem’e kitap verildiğine dair bir bilgi var. Aksine kitap verilen ve bu sayede nebi olan kişinin oğlu İsa olduğunu görüyoruz:

“Çocuk şöyle dedi: “Ben Allah’ın kuluyum. O, bana kitap verecek ve beni nebi yapacaktır.” Meryem 19/30.

Nebi kavramından yola çıkıldığı zaman Meryem’in nebi olduğuna en ufak bir işaret bulamıyoruz.
Diğer yandan Yüce Allah, bir takım erkekleri elçi olarak görevlendirdiğini bildiriyor:

“Senden önce (nebi olarak) gönderdiklerimiz, sadece kendilerine vahyettiğimiz erkeklerdi. Bilmiyorsanız o Zikri bilenlere sorun. Onları mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. O Zikri (Kitabı) sana da indirdik ki kendilerine gönderilenin ne olduğunu o insanlar için açıkça ortaya koyasın, belki düşünürler.” Nahl 16/43,44.

Bu ayeti kerimede geçen “rical/erkekler” ifadesi de nebilerin erkekler arasından seçildiğine işaret ediyor. Bu bakımdan da Meryem’i nebi ilan etme imkânı tamamen ortadan kalkıyor.

Bazıları ayette geçen “rical” kelimesinin “insan” anlamında kullanıldığını iddia ediyorlar. Erkekler insan olduğundan dolayı tabiî ki ayette insanlığa da bir vurgu yapılıyor. Ancak aynı zaman da gönderilenlerin insan olmalarının yanında erkek oldukları da bildirilmiş oluyor. Aksi takdirde “beşer” gibi daha genel sözcük tercih edilirdi. Allah hiçbir sözcüğü rastgele kullanmaz. Bu kelimenin manasını yine Kur’an’da bulabiliyoruz:

“…Onların arasındaki tanımadığınız mümin erkekler(rical) ile mümin kadınları (nisa) bilmeden çiğneme ve ondan dolayı üzüntü çekme ihtimaliniz olmasaydı (Mekke’yi fethederdiniz)….” Fetih 48/25.

Yukarıdaki ayette de açıkça görüldüğü üzere “rical” kelimesi bizzat yüce Allah tarafından “nisa” kelimesinin karşıtı olarak kullanılmıştır. Tüm bu bilgiler ışığında Meryem’in nebi olduğunu iddia etmek mümkün değildir.

Hisham Alabed