Eğer Allahtan vahiy alan Nebi bile ancak Kurana sarılarak fitneye düşmekten kurtuldu ise…

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

‘(Ey Nebi-Resul) Az kalsın seni bile sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye fitneye düşürecek ve seni o zaman dost edineceklerdi. Eğer biz seni sebatkar kılmamış olsaydık, neredeyse sen (bile) onlara birazcık meyledecektin. İşte o zaman sana hayatın ve ölümün azabını kat kat tattıracak ve bize karşı da kendin için hiçbir yardımcı bulamayacaktın’ (İsra 73-75).
.
Düşünebiliyor musunuz? Allahtan vahy alan Nebi-Resul bile az kalsın çevresindekilerin telkini ile fitneye düşecek ve Allahın azabına uğrayacaktı… Eğer Allah onun ayaklarını sabit kılmasa idi Nebi bile fitneye düşecekti!
.
Peki Allah onun ayaklarını nasıl sabit kıldı? Zincir bağlayarak mı? Tabi ki hayır. Allah onu vahyi/kitabı ile sabit kıldı. Ona daima, vahiyten/kitabından sapmamasını ve ona sımsıkı biçimde sarılmasını telkin etti. Ve o da böyle yaptı. Çevresindeki rüzgarlardan-fitnelerden bu şekilde korundu. Başka nasıl korunabilirdi ki zaten?
.
(Ey Nebi-Resul) Sen, sana vahyedilen (bu Kur’an’a) sımsıkı sarıl. Çünkü sen –onun sayesinde- doğru yol üzerindesin. Çünkü (sana vahyedilen) bu Kur’an, hem senin hem de kavmin için bir öğüttür. Ve ileride de hepiniz ondan sual olunacaksınız (Zuhruf 43//43,44).
.
De ki “Eğer ben sapmış isem bu kendi kusurumdandır, eğer hidayeti bulmuş isem bu da Rabbimin bana vahyetttiği (Kuran) sayesindedir. O İşitendir, yakın olandır.” (Sebe 34/50)
.
Eğer Allahtan vahy alan Nebi bile ancak Kurana sarılarak fitneye düşmekten kurtuldu ise, eğer bunu yapmasa idi o bile fitneye düşmekten kurtulamayacak idi ise, bunun başka bir yolu yok ise (ki yok), Kurana sımsıkı biçimde sarıl(a)mayan bizlerin hali ne olacak? Bakın Rabbimiz ne buyuruyor;
.
Kim Rahman’ın zikrinden (Kur’an’dan) uzaklaşır/ona tutunmazsa –ona- bir şeytanı musallat ederiz. O şeytan onun yakın bir dostu olur. Ve –arkadaşları ile birlikte- o şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyar/saptırır. Ama onlar kendilerini –hala- hidayette sanırlar. (Zuhruf 43/36).
.
Kendimizi ins ve cin şeytanlarından Kurana tutunarak koruyalım inşallah…
.
Ağaca tutunamayan yaprağı rüzgarın esintileri, Kurana tutunamayan insanı şeytanın fısıltıları savurur…

Doç. Dr. Zeki Bayraktar 13.09.2017

Bir cevap yazın