Dört İncil ne zaman yazıldı? / Murat Topaloğlu – dinlertarihi.info

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Yeni Ahit’in içindeki Matta, Markos, Luka ve Yuhanna isimli bölümler Dört İncil olarak adlandırılır ve Hristiyanlarca muteber kabul edilir. Dinler tarihçileri Markos’un 70-71 yılları arasında, Matta ve Luka’nın 90-100 yılları arasında, Yuhanna’nın ise 100-120 yılları arasında yazıldığını söylemektedir. Bu kitapların dördü de İsa peygamberin vefatından yaklaşık 40 yıl sonra kaleme alınmıştır.

Katolikler, Protestanlar ve Ortodokslar İsa peygamberin Tanrı’nın kendisi olduğunu kabul ederler. Onlara göre dinin merkezinde kutsal kitaplar değil, İsa’nın ulûhiyeti vardır. Çünkü onlara göre ilahi mesaj bir peygamber aracılığıyla değil, bizzat Tanrı’nın kendisi tarafından insanlara vermiştir.
İlk yazılan Hıristiyan kutsal kitabı hangisi?

Yeni Ahit‘in ilk kaleme alınan bölümünün Dört İncil’den biri değil; Pavlus‘un Selanikliler’e yazdığı ilk mektup olduğu; bu mektubun 48 yılında (yine İsa peygamberin ölümünden çok sonra) yazıldığı ve kendinden sonraki metinleri etkilediği tahmin edilir.

Pavlus, İngilizce adıyla Saint Paul, İsa peygamberi hiç görmemiştir ve 12 havariden biri de değildir. Havari olmamasına rağmen, kendisini gentilelerin (yani Yahudilikten değil de putperestlikten Hıristiyanlığa geçen kişilerin) havarisi ilan etmiştir. Pavlus onları Hristiyan yapmaya çalışırken tek tanrıcı din anlayışına önem vermemiş, Tanrı yerine İsa’nın vurgulandığı ve ilahlaştığı bir din anlayışını onlara anlatmıştır.

Hristiyanların kutsal kabul ettikleri kitapların çoğunu Pavlus’un yazdıkları oluşturur ve onların üstünde Pavlus’un etkisi vardır. Pavlus üçleme (teslis) inancını savunmuş ve insanları tek tanrıcı bir dinden uzaklaştırmıştır. Onun yazdıkları bugünkü Hristiyan din anlayışının temelini oluşturmuştur. 

Alıntı ve daha fazlası için: http://www.dinlertarihi.info/2017/08/dort-incil-ne-zaman-yazildi.html?m=1

Bir cevap yazın