Doğu Dinleri kesin sınırları olan homojen sistemler değildir

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

1-Doğu Dinleri İbrahimî Şeriatlar gibi kesin sınırları olan homojen sistemler değillerdir içiiçe geçmişlerdir görecedirler sentezcidirler.

2-Budizm de tanıştığı coğrafya/kültürlere göre mezheplere bölünmüştür Thereveda Mezhebi şiddetli animist milliyetçi iken Mahayana barışçıdır.

3-Bugün dışarıdan bakıldığında Sünni de Şii de Selefi de Sufi de Tek Müslüman ve aynı sanılıyor Budizm mezhepleri de böyle…

4-Thereveda’da cinler şeytanlar Cehennem azap dünyada kötülere karşı savaş düşünceleri yoğundur Dinsel şiddeti doğuruyor bu da…

5-Myanmar’daki radikal dinsel şiddetin lideri Wirathu dünyayı kötülüklerden arındırmak yani şiddet yoluyla Nirvana’ya ulaşmaya çalışıyor.

6-Tripitaka Budizm’in temel kitabıyken Theravada mezhebi O’na Dipavamsa ve Mahavamsa kitaplarını eklemişlerdir ki bu eserlerde Şiddet vardır

7- Hep aynı durum: Bir öğreti ahlaki ilkeler ile ortaya çıkıyor ardından çıkarcılar tarafından amacından saptırılıyor Budizm’de de böyle.

Alıntı: https://twitter.com/Ebu_Nidal/status/903540593795768320

Bir cevap yazın