Diri diri gömülen kız çocukları sorduğunda….

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

8-Diri diri gömülen kız çocukları sorduğunda(5)
9-hangi suçtan dolayı öldürüldüklerinin hesabını,(6)

Tekvir, 8-9

Dipnotlar:

5-Veya çoğunluğun okuduğu gibi: “sorulduğunda” (Tercihimiz olan kıraat için bkz. Taberî).
6-Maddî gelişmeyle övünen ilk muhataplara, refahın felahın garantisi olmadığını, öz çocuklarını diri diri gömmek gibi vahşice bir cinayeti güzel gösteren gelenekle övünmelerinin gülünçlüğü-
nü ifade eder.