Dinlerini parçalayan ve gruplara ayrılanlardan olmayınız!

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

…Allah gerek daha önce gelmiş kitaplarda, gerekse Kur’ân’da, size MÜSLÜMANLAR adını verdi. [Hac, 78]

Şüphesiz bu insanlar bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir; ben de sizin Rabbinizim. Öyle ise bana itaat ediniz. Ama insanlar, aralarındaki inanç bağını keserek kendi aralarında parça parça oldular. HER GRUP KENDİLERİNDE BULUNAN İLE SEVİNİP BÖBÜRLENMEKTEDİRLER. Onları bir süreye kadar, gafletve sapıklıkları ile baş başa bırak! Kendilerine mal ve çocuklar vererek, onlara iyiliklerde bulunmaya acele ettiğimizi mi sanıyorlar? Hayır, farkında değiller. [Mü’minûn, 52-56]

Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra, PARÇALANIP AYRILAN VE ANLAŞMAZLIĞA DÜŞENLER GİBİ OLMAYIN. İşte onlar için büyük bir azab vardır. [Âl-i İmrân, 105]

Allah Nûh’a, sana, İbrâhim’e, Mûsâ’ya ve İsâ’ya, “DİNE DOSDOĞRU UYUNUZ, DİNDE AYRILIĞA DÜŞMEYİNİZ” diye vasiyet ettiğimiz dini size yasallaştırdı. Senin kendilerini çağırdığın bu esas, müşriklere ağır geldi. Allah dileyenleri kendine seçer, kendisine yönelenleri de doğru yola iletir. [Şûrâ, 13]

İşte sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin. [Enbiyâ, 92]

Hepiniz Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. DAĞILIP AYRILMAYIN. Ve Allah’ın üzenizdeki nimetini hatırlayın. [Âl-i İmrân, 103]

DİNLERİNİ PARÇA PARÇA EDİP GRUPLARA AYRILANLARLA SENİN HİÇBİR İLİŞKİN YOKTUR. Onların işi Allah’a kalmıştır. Sonra Allah, onlara yaptıklarını haber verecektir. [En’âm, 159]

DİNLERİNİ PARÇALAYAN VE GRUPLARA AYRILANLARDAN OLMAYINIZ! Her grup, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir. [Rûm, 32]

Kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler elbette derin bir ayrılığa düşmüşlerdir. [Bakara, 176]

Ama insanlar, aralarındaki inanç bağını keserek kendi aralarında parça parça oldular. Her grup kendilerinde bulunan ile sevinip böbürlenmektedirler. [Mü’minûn, 53]

 

kitapveinsan.com