Uyuşturucular bir toplumun zihin ve ruh dünyasını hangi ölçüde tahrip ediyorsa…

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Gerçek uyuşturucular bir toplumun zihin ve ruh dünyasını hangi ölçüde tahrip ediyorsa, dini uyuşturucular/hezeyanlar da aynı ölçüde tahrip ediyor.

Günümüzde, toplumlarımızda siyaset felsefesi perspektifinin/bilincinin yerini, ne yazık ki, siyasal folklor almıştır. Siyasal iktidarlar, siyasal folklor aracılığıyla, İslami motifleri kullanarak milli kültürü tahkim etmeye çalışıyor. Bu nedenle de, günümüzde, İslam toplumlarında milli kültürle bütünleşen bir dindarlık biçimi hayata geçiriliyor.

Nerede, hangi gerekçeyle olursa olsun, seçici körlükler, ahlaki tercihleri, duruşu, tarzı, tavrı imkansız kılıyor. Her türlü uyuşturucu, ancak, bilinçli farkındalıkların bulunmadığı ortamlarda etkili oluyor. Tarihin senaryosu esrarengiz güçler, unsurlar, failler tarafından yazılmıyor.

Toplumlarımızda batıniliğin/mistisizmin/tasavvufun kurumsallaşması, toplumsallaşması, devlet himayesine istihkak kazanması, güçlü ve tayin edici bir geleneğe dönüşmesiyle birlikte tarihten çekildiğimizi hatırlamamız gerekiyor.

Atasoy Müftüoğlu, 06.09.2017 – http://islamianaliz.com/yazi/secici-korluk-3540#sthash.018ntNVM.r63zYquH.dpbs

Bir cevap yazın