Din ve bilim birbirinin alternatifi değildir – Prof. Dr. Hasan Onat

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Toplum kendisini değiştirmeden Allah o toplumu değiştirmez.(13/11)
Bilgi ve bilim olmadan, değer üretmeden, emek harcamadan nasıl değişeceğiz?

İnsan olmanın, insanı anlamanın ve dünyayı değiştirmenin anahtarı bilgidir. Bilgi her şey değildir; fakat bilgi olmadan hiçbir şey olmaz.

Din ve bilim birbirinin alternatifi değildir. İnsanca, güven içinde yaşayabilmek ve adaleti hâkim kılmak din ve bilimin işbirliğine bağlıdır.

Prof. Dr. Hasan Onat – https://twitter.com/Hasanonat

Bir cevap yazın