Cemaatler ya sayılarını çoğaltmaya çalışıyorlar ya da paralarını…

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

İslami manada ailenin, cemaatin çok ciddi bir şekilde bir erozyonla karşı karşıya olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü hem aile hem aile hem cemaat ve diğer İslami kurumlar televizyon yoluyla küresel süreçlere dâhil edilmişlerdir.

Bu şu demektir: Propaganda yoluyla, manipülasyon yoluyla hem aile ele geçirilmiştir hem cemaat ele geçirilmiştir.

Şöyle bir örnek vereyim size: Evimizin mahremiyetine bir saldırı vaki olduğunda çok derin bir sarsıntı yaşarız, alt üst oluş yaşarız ve buna bir şekilde karşılık verme ihtiyacı duyarız, şiddetli tepki gösteririz.

Şunu hatırlayalım: 200 yıldan beri zihinsel dünyamızın mahremiyetine yönelik saldırılar yaşıyoruz. İki yüz yıldan beri zihinsel dünyamızın mahremiyetine yönelik saldırılar yaşadığımız halde; İslami düşünce hayatı, kültür hayatı, entelektüel hayatı, akademik hayatı bu saldırılara yanıt vermiyor.  

Şimdi hepimiz her gün evlerimizde medya aracılığı ile medya uyuşturucuları alıyoruz. Medya aracılığı ile zihinsel bir manipülasyona tabi tutuluyoruz.

Bugün cemaat dediğimiz olgu bir düşünce içermiyor, sadece propaganda içeriyor Cemaat kendisini propaganda yoluyla kanıtlamaya çalışıyor; bilgi yoluyla değil, bilgi üreterek değil, içerik üreterek değil, filozof üreterek değil, entelektüel yoğunluk üreterek değil, nitelik üreterek değil.

Çünkü cemaatler ya sayılarını çoğaltmaya çalışıyorlar ya da paralarını çoğaltmaya çalışıyorlar. Bunu yapmaları için yoğun bir propaganda gerekiyor; bilgi değil. Bugün bir diğer taraftan da yine “demokratik teamüller” sebebiyle sadece ve sadece herkes sayılara hitap ediyor.

Sayılara hitap etmek için İslam’ın temel esaslarından ödün vermeniz gerekiyor. Sayıların dikkatini çekmek için masallar anlatmanız gerekiyor, menkıbeler anlatmanız gerekiyor, efsaneler anlatmanız gerekiyor, rüyalar anlatmanız gerekiyor. 

Cemaat düşünen adamlardan, üreten adamlardan, tartışan adamlardan, merak eden insanlardan oluşur. Tektipleştirilmiş bir topluluğa cemaat denilemez. Taklit eden bir topluluğa cemaat denilemez.

Evvela hepimizin şunun bilincinde olması gerekiyor: Taklit eden bir kültür, taklit eden bir toplum hiçbir zaman, hiçbir şekilde ve hiçbir suretle nihai hakikate ulaşamaz. Çünkü hiçbir zaman taklit eden bir kültür bir sorgulama yapma ihtiyacı duymaz, bir eleştirel dikkate ihtiyaç duymaz. Onun için bugün aile de kendisini savunamıyor. Ailenin kendisi savunabilmesi için televizyon aracılığı ile evimizi işgal eden Amerikan kültürüne karşı direniş göstermesi gerekiyor.

Atasoy Müftüoğlu, 11.01.2015 – http://erdemligenclik.net/2015/01/11/genc-olmak-demek-yeniden-baslamak-demektir/

Bir cevap yazın