Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar – Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

“Bir toplumun kendini geliştirerek geleceğe taşıması dinle doğrudan alakalıdır. Dinlerin bir toplumu alıp ileriye taşımasını mümkün kılan en temel ilke, dini değerlerin geleneğin bir parçası haline indirgenmesinden şiddetle kaçınmaktır.

Yaygın ve yanlış kanaatin aksine din, geleneği ve yerel örfü, yerelliklerinden kurtaran ve onları evrensel insani standartlara yükselten harekete geçirici güç olarak düşünülmelidir.

Akılda tutulması gereken, dinlerin geleneği muhafaza etmedikleri, aksine onu revize ettikleri ve yeni değerler koymak suretiyle modernleştirici ve dönüştürücü bir özellik sergiledikleridir.

Zira indikleri toplumun değerlerini muhafaza edecek idiyseler, yeni bir din göndermenin ne anlamı olurdu?

 Aynı soru, dinin işlevini tespit bağlamında, içinde yaşadığımız çağdaş toplum için de geçerlidir.”

Alıntı: Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar tanıtım

Bir cevap yazın