Bakara, 60’dan: “Haydi Allah’ın rızkından yiyin, için fakat….”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

…Haydi, Allah’ın rızkından yiyin, için; fakat kötülüğü yaygınlaştırarak yeryüzünde ahlaki çürümeye meydan vermeyin.(*) [Bakara, 60’dan]

Dipnot: * A-s-y ve a-y-s kök fiilleri Türkçe’deki “çömlek-çölmek”, “kirpi-kipri” gibi sessizlerin yer değişimine maruz kalmıştır.

Birincisi fizik olarak fark edilmeyen bozgunculuk, ikincisi fizik olarak fark edilen bozgunculuk vurgusunu taşır.

Ayetteki kullanım birincisidir ve biz bunu “kötülüğü yaygınlaştırma” ile karşıladık.