Bakara 223. ayete getirilen eleştiriler hakkında…

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Israrla istismar edilmeye çalışılan ayetlerden biri de, “Kadınlar sizin tarlalarınızdır (Bakara 223) ayetidir.İddia sahi plerine göre bu ayet kadını aşağılamakta ve değerini düşürmektedir. Belki tarla kelimesinin oluşturduğu etkiden, belki de önyargılı bakıştan kaynaklanan bu tavırda; ayeti “Kadınlar sizin ekin toprağınızdır olarak aldığımızda daha “nahif” bir çeviriye ulaşmış oluruz. Anlam her ne kadar aynı olsa da, kulakta bıraktığı etkiyi yadsımamamız gerekir.

Bununla birlikte eleştiri sahipleri bu çeviriden de tatmin olmayacak ve ısrarla anlamlandırmak istemedikleri bu ayet hakkında konuşmaya devam edeceklerdir.

Kadınlar sizin toprağınız ise onlara tohum vererek, yeni insanların var olmasına vesile olabilirsiniz.

Kadınlar tarla ise, erkekler de kadınların tohum verenleri demektir. O halde kadınlar da helal yoldan kendilerine tohum verecek kişileri seçebilir. Bu kişiler de elbette toprağın beğeneceği tohumları sunacak, sağlıklı ve hatta estetik olarak güzel ürünler vermeyi sağlayacak kişiler olacaktır.

Ayette Allah kadını “toprağa” benzetiyor.

Bildiğiniz üzere “toprak” her alandaki literatürde “hayat kaynağı” şeklinde görülür ve değeri yüksektir. Toprak olmazsa ekin olmaz, hasat olmaz, hayat olmaz.

Toprak hayatın kaynağıdır. Ekosistemin temelidir. Bu yüzdendir ki batı literatüründe bile toprağa “toprak ana” denir.

Toprak sadece “tohum verilmek” için kullanılırsa ondan verim olmaz. o toprakla ilgilenmek, ona bakmak, değer vermek ve ona vakit harcamak gerekir.

O toprak sizin hayatınızı devam ettirecek derecede öneme bile sahip olabilir.

İnkârcıların saptırmalarına karşın ayette kadına değer ve cinsel birleşmenin çok ince bir edebi sanat ile ifade ettiğini görüyoruz.

Kadının sadece cinsel bir obje olduğu fikriyatını her türlü film ve reklam sektöründe ifade etmeyi özgürlük sayan bir hayat görüşünün, bu ayeti eleştirmesi oldukça garip görünmektedir.

“Bu ayette kadın, cansız bir nesneye benzetilerek hakarete uğramıştır.” denilirse şöyle deriz:

Bu iddianın geçerli olması için, birini cansız bir nesneye benzetmenin mutlak hakaret olması gerekir. Oysa örnek olarak bir insana, “demir gibi” benzetmesi yapılınca, bu bir övgüdür. Müşebbeh, cansız bir nesneye benzetilmesine rağmen; bir hakarete uğramak şöyle dursun, güzel bir iltifat almıştır.

Dolayısıyla böyle bir itiraz da boşa çıkmış olur.

Alıntı: Düşünen Müslüman

Bir cevap yazın