Animizm, Şamanizm ve günümüzdeki yansımaları…

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

En kadîm, en ibtidaî bir din olan Animizm’e göre; her yerde, her bir şeyin ruhu vardır.

Animizm’e göre ruhlar bedensiz-vücutsuz olarak hayatiyetlerini devam ettirirler.

Eski Türklerin dini Şamanizm’de Animizmin tüm karakteristik özellikleri mevcuttur.

Altay dağlarının güneyinde yaşayan bugünkü insanlar bile hala, her bir dağın, gölün, nehrin bir ruhu olduğuna ve orayı koruduğuna inanırlar.

Bu inanç modern Türkiye’de bile “tabiat ana” fikri şeklinde varlığını sürdürmektedir.

Ruhların gelmesi-gitmesi, istimdat etmesi vs. gibi. bu bedenden ayrı ruh inancı çok güçlü bir şekilde halk İslam’ında hala mevcuttur.

Alıntı: Saadettin Merdin

Tamamı için: http://www.saadettinmerdin.com/genel/101-ruhaniyet-ruhculuk-animizm.html

 

Bir cevap yazın