Anglikan Mezhebi nasıl ortaya çıktı?

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

İngiliz Kralı 8. Henry 1509 yılında ölen ağabeyinin eşi Aragonlu Katherine ile evlendi.

Bu evlilikten bir erkek çocuk olmadı. Kral daha sonra saray kadınlarından Anne Boleyn ile evlenmek istedi.

Fakat bu istek Katolik Kilisesi’nin kurallarına takıldı, çünkü Katolik inancına göre Tanrı’nın huzurunda evlenmiş olanlar kesinlikle boşanamazlardı.

Roma’nın onaylamadığı bu evlilik kararı, hem kilisenin baskısından kurtulmak, hem de Anne Boleyn ile evlenmek isteyen Kral 8. Henry için bir fırsat oldu.

Kral Vatikan’ın bu evliliğe izin vermemesi üzerine Roma’ya ve Katolik mezhebine bağlılığına son verdi.

Böylece İngiltere’ye mahsus Anglikan Mezhebi ortaya çıktı.

Alıntı: Dinler tarihçisi Murat Topaloğlu

*********************************

Ayrıca ansiklopedik bilgi: Her Anglikan kilisesi kendi içinde özerktir. Anglikan Mezhebi bütün bu özerk kiliselerin İngiltere’deki ‘Canterbury Başpiskoposluğu’ çatısı altında bir araya gelmesiyle oluşur. Anglikan Mezhebi, Katolik Roma Kilisesi ve Doğu Ortodoks kilisesinden sonra dünyadaki en büyük üçüncü Hristiyan mezhebidir.

Not: Demek ki neymiş mezhepler İslam tarihinde olduğu gibi Avrupa tarihinde de böyle sıradan olaylar sonrası ortaya çıkabiliyormuş.