Anadolu’nun putlarından Hasan Harakanî… [Saadettin Merdin]

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Bildiğiniz üzere kültürel / halk /folk İslamında dünyanın dört iklimini /bölgesini idare eden Kutup’lar (alt ilahlar) vardır. Güya bunların ölümünden sonra da dünya üzerinde tasarrufatı devam edermiş.

Bu masalların /menkıbelerin birinde; fi tarihte bir kervanı eşkiya basar…

Allah’tan yardım isteyenlere yardım gelmez de, Yâ Hasan Harekanî! Yetiş! diye medet isteyen sufilere eşkiya ilişmez! Allah’tan yardım isteyenleri ise eşkiya soyar!
…Oysa bu Hasan Harekani sağ iken oğlunu eşkiya öldürmüş, kesik başını kapısının eşiğine bırakmıştı.

Harekani bırakın oğlunu kurtarmayı, bu cinayetten dahi haberi ancak, ertesi sabah olmuştur.

Yani bırakın öldükten sonra dünya üzerinde tasarrufta bulunmayı, sağ iken kendi çocuğuna yardım edememiştir..
…Yine kendisi de bir eşkiya baskınında aldığı yaralarla ölmüştür. Yani kainatı idare eden bu kutbul aktab kendisini koruyamamıştır….
Zaten bu Hasan Efendi! 18 sene Beyazıd’ın kabrinde yatmış, kalkmış ama bu kadar sene zarfında Kur’an okumayı da akletdememiştir.
Şeyhlerin dünya üzerinde tasarruf ettiğine inanan, onlara Allah’ın sıfatlarını veren halis müşriklere.
Belki gözleri açılır..

Saadettin Merdin, 17.10.2016

Bir cevap yazın