Allah’a inanan ve onun sınırlarını aşmaktan çekinen herkes Allah dostudur

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Allah inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. [Bakara suresi 257. ayetten]

*****

Tevhidin temeli sadece Allah’a kulluktur. Müslümanlar insana kul olarak asırlardır bu ilkeden sapmışlardır.
Ben tevhidin önemin vurgu yaptıkça rahatsız olanlar var. Oysa İslâm’da kutup, şeyh, ğavs vb. gibi sanal otorite yoktur. Hepsi uydurma uyanın.

Ahkaf 9, Enam 50, A’râf 187-88’e göre Peygamber’in bile garantisi yok. Şefaati umulanların garantisi ne? Allah’ın şâfi’ sıfatı yetmedi mi?

Yûnus 62-63’e göre

“Allah’a inanan, onun sınırlarını aşmaktan çekinen herkes evliya/Allah dostudur.”

Kuran hiç kimseye özel statü tanımaz.

İsrafil Balcı, 12.08.2017

Bir cevap yazın