Allah pek çok ayetinde Müslümanların farklı mezhep ve gruplara ayrılmalarını kesin bir şekilde yasaklamıştır

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Allah Teâla pek çok ayetinde; dinde bölünmeyi, Müslümanların farklı mezhep ve gruplara ayrılmalarını kesin bir şekilde yasaklamıştır. Bu ayetlerden bazıları şunlardır:

“Allah’ın ipine (Kur’an’a) hep beraber sımsıkı sarılın bölünüp parçalanmayın…”Âl-i İmran sûresi 3/103

“Birbirinizle çekişmeyin, yoksa yılgınlığa düşer, gücünüzü kaybedersiniz.” Enfal sûresi 8/46

Fakat Müslümanlar, Allah’ın tüm bu birlik ve beraberlik emirlerine rağmen şaşılacak bir şekilde bölünüp parçalanmakta ısrar ediyorlar.

Bu şii, diğeri ise sünni, öbürü sûfî, bir başkası da selefi, sonuç olarak bu gruplar ve mezhepler Allah’ın emri olan takva elbisesinden sıyrılarak başka bir örtüye büründüler.

Farklı gruplara bölünen Müslümanlar birbirleriyle savaşıyor, kendileriyle aynı dine mensup olan kişilere büyük acılar yaşatıyorlar. Ayet-i Kerimede de bildirildiği gibi:

De ki “Üstünüzde veya altınızda olanlardan dolayı başınızı sıkıntılara sokmanın veya sizi bölükler halinde birbirinize düşürüp birinizin baskısını diğerinize tattırmanın ölçüsünü koyan O’dur.” Bak, ayetlerimizi anlasınlar diye ayrıntılı olarak nasıl açıklıyoruz. En’am sûresi 6/65

Müslümanlar, dinlerini kişisel tercih ve menfaatlerine alet ettikleri için, dünyada güçlü değil aciz konumdalar.

Hisham Alabed, 24.07.2017