Allah hayatımıza neden müdahale ediyor?

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Allah hayatımıza neden müdahale ediyor ? Çünkü bizi yaratan O’dur. Yani bizim nasıl en iyi şekilde yaşayacağımızı, en iyi bilen O’dur. Ayette şöyle geçiyor;

“Yaratan bilmez mi? Her şeyin iç yüzünü, en ince ayrıntısıyla bilen O’dur”. (Mülk 67/14)
Öncelikle bizi yarattığı için, hayatımıza müdahale hakkı var ve bu müdahalenin sonuçları bizim için çok faydalı ve çok önemlidir.
Örneğin; Allah, “faiz yasak” diyor, “hırsızlık yasak”, “zina yasak”… bu yasakların tamamı birer müdahaledir. Amacı, bu yasaklarla bizlerin daha iyi yaşamasını sağlamak. 

Mesaj ise şudur; sizi Ben yarattım ve koyduğum metoda göre yaşamanızı istedim, en mükemmel metod bodur. Bu metod fıtratımız (doğal ve temiz halimiz) tam olarak koruyor, yani Allah’ın emirleri ve İslam’ın koyduğu prensipler koruyucu bir zırh gibidir, bu zırhın içinde fıtratımız temiz kalıyor.

“Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah’ın yaratıklarda geçerli kanununa(fıtrata) çevir. O, insanları da ona göre yaratmıştır. Allah’ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din bu dindir. Ama insanların çoğu bunu bilmezler”. (Rum 30/30)

Bizleri yaratan Allah’tır, hayatımıza tek müdahale hakkı olan da O’dur. 

“Ey insanlar! Size bir örnek veriliyor; iyi dinleyin. Allah ile aranıza koyduklarınız bir araya gelseler bir sinek bile yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa geri alamazlar. İsteyen de acizdir, istenen de”. (Hac 22/73)

Hayatımızda tek bir güce teslim olmalıyız, Oda sadece Allah’ın gücü. İslam’ı yaşamak bunu gerektirir.
Allah, Kur’an’ı ve diğer İlahi Kitaplar’ı iyi bir şekilde yaşamamız için indirdi. Bunca iyiliklerin sonucu olarak sence de müdahale hakkı yok mu?

Hisham Alabed

Bir cevap yazın