Allah elçisini sevr mağarasında bekleyen 500 yaşında yılan olayının aslı…

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Hani Peygamberimiz hicret esnasında Sevr mağarasına sığınır.

Orada onları beş yüz yıldır bekleyen bir yılan vardır. Gerisi malumunuz.

Bu rivayeti anlayabilmek için kadim Arap mitolojilerini bilmek gerekir;

Şöyle ki; Cahiliye insanı yılanların eceliyle ölmediğine inanır.

İnsanlar daha bugüne kadar eceliyle ölmüş yılan bulamamıştır, derler.

Onların açlığa dayandığına, yaşlandıklarında ise küçüldüğüne inanırlar. Hatta onların konuştuğuna ve duyduğuna inanılır.

Bazı âlimler “اللاَّهَةُ” Lâhe diye büyük bir yılandan bahsederler. Bilinen “Lât” putunun aslı “lâhe”dir.

Saadettin Merdin, 22.10.2016

Bir cevap yazın