Ahzâb Suresi 21. ayet ve ‘usve’ kelimesi

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Doğrusu Allah Rasulü sizler için, Allah’ın ve âhiret gününün ödülünü uman ve Allah’ı sürekli hatırda tutan herkes için güzel bir örnek teşkil eder. (1) [Ahzâb Suresi 21. ayet]

Dipnot: Teessi (usve), taklit ve teşebbüh değil, birinin yaptığını onun maksadını gözeterek yapmaktır. Usve ilan edilen “model” kılınmıştır. Sadece üretilebilir olanlar model gösterilebilir. Peygamberler örnek alınsın diye insanlar arasından seçilmişlerdir: yerde yürürler, iz bırakırlar ve izlenirler. Bu âyetin nüzul ortamıyla ilişkisi açık: Hz. Peygamber en kritik insan durumlarda bile duruşunu bozmuyordu. Alemlere rahmet olmak, bütün bir insanlığa model olmak demekti. Bu ise, iyilik artsın diye varlığını sadaka vermekti (Krş: 2:143).

Alıntı: İslamoğlu meali

 

Bir cevap yazın