Ahlak yaratılışa uygun yaşamaktır

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Dinin temel amacı, insanın Allah’tan başkasına kul olmamasını temindir.

Allah’tan başkasına kul olmaması, hür yaratılmış insanın, yaratılışına uygun yaşaması demektir.

Ahlak da yaratılışa uygun yaşamaktır.

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah’ın fıtratına çevir. O, insanları ona göre yaratmıştır. Allah’ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din bu dindir. Ama insanların çoğu bunu bilmezler.” (Rûm, 30/30)

Dolayısıyla bu dine uyan kişi, yaratılışına uygun davranacağı için son derece ahlaklı da olur. Bunu en iyi yapan Allah’ın Elçisidir, Allah Teâla şöyle buyurmuştur:

“Sen büyük bir ahlak üzeresin.” (Kalem, 68/4).

Alıntı: Abdülaziz Bayındır