Türkiye ve Arap ülkelerindeki gibi, Afrika’da da en büyük ticaret din adı altında yapılıyor

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Fransızca bildiğim için Afrika’da yaşayan bazı arkadaşlarla diyaloğum oluyor.  Ulaştığım bazı sonuçlar:

 1. Türkiye ve Arap ülkelerindeki gibi, Afrika’da da en büyük ticaret din adı altında yapılıyor. Afrika’daki hurafeler de aynı, hurafecilerin isimleri farklı.
 2. Genelde insanlar dini seviyorlar ve öğrenmek istiyorlar, ancak din adına konuşan sözde âlimler yalanlar ve hurafelerle milleti meşgul edip kandırıyorlar.
 3. Din adına konuşan sözde âlimler Allah’ın Kitabı’nı tamamen etkisiz hale getirmişler.
 4. Tasavvuf çok yaygın, Allah’ın yerinde şeyh oluyor, bir şey istedikleri zaman Allah’a değil, şeyhlere gidiyorlar.
 5. Şeyhlerin bir kısmı Muhammed (A.S.) ile akraba olduğunu söyleyerek (dini) ticaret yapıyor.
 6. Din tamamen yönetimin hâkimiyetinde.
 7. Şeyhler dini kullanarak çok zengin oluyorlar, ama fakirliğin faziletlerini anlatmaya devam ediyorlar.
 8. Kuran’a güven sıfır.
 9. Din, düşünmemek, akletmemek, hareket etmemek ve özgürlüğün zıttı gibi gösteriliyor.
 10. Bu şekilde anlatılan din, problemlere çözüm olmak bir yana, sıkıntıları daha fazla artırıyor.
 11. Cehaletin olduğu yerde din ticareti kaçınılmaz oluyor.
 12. Bu resim söylediğim şeylerin tümünü özetliyor.

Bilginlerini ve din adamlarını Allah ile aralarına koyup rab* edindiler. Meryem oğlu Mesih’i de öyle. Oysa onlara verilen emir, sadece tek bir ilaha(tanrıya) kul olmalarıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allah, onların ortak(şirk) koştuklarından uzaktır.

Rab: Kölenin sahibine Arapçada Rab denir. Allah ile aralarına koyup rab edindiler denmesinden anlaşılacağı üzere bu insanları ilah edinen, onların dediğini Allah’ın emirlerine tercih edenler vurgulanmaktadır.

Hisham Alabed, 03.10.2017

Bir cevap yazın