Affedilmeyecek tek günah ŞİRK – Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

YÜCE Allah, Kuran’da daima tövbeyi ve af dilemeyi teşvik etmektedir. Önce şirkle ilgili ayetle başlayalım:
“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.” (Nisa, 48)
Nisa Suresi’nin 48. ayetinde görüldüğü gibi, ilk peygamberden son peygambere kadar gelen ilahi vahyin birinci amacı ve gayreti, şirki ortadan kaldırıp tevhit inancını yaymaktır.
Nisa Suresi’nin 36. ayetinde

“Allah’a kulluk ediniz ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayınız”;

yine Enam Suresi’nin 151. ayetinde,

“O’na hiçbir şeyi ortak koşmayınız”;

Lokman Suresi’nin 13. ayetinde,

“Lokman oğluna öğüt vererek, ‘Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma! Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür’ demişti”,

Enam Suresi’nin 163. ayetinde,

“O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim” buyurulmuştur.

Bu ifadeler bize şirkin, insanlığın en eski inanç problemlerinden biri olduğunu göstermektedir.
Yüce Allah, Nisa Suresi’nin 48. ayetinde şirke “büyük iftira”,

Nisa Suresi’nin 116. ayetinde “büyük sapıklık”,

Lokmân Suresi’nin 13. ayetinde “büyük zulüm”

diyerek insanın manevi alanını ne kadar tahrip ettiğine dikkat çekmekte ve ondan caydırmaya çalışmaktadır.

Nisa Suresi’nin 48 ile 116. ayetlerinde sadece şirk günahının affedilmeyeceğini vurgulamakta, Allah’ın barışık olamayacağı insanları gündeme getirmektedir. Çünkü şirk insanın psikolojik, yani manevi çevresini kirletmekte ve gönlünü karartmaktadır.
Nefsin manevi çevreyi kirletici atıklarının en kötüsü şirktir. Şirkin bir gece olarak kararttığı insan psikolojisine iman güneşinin doğması için, din eğitimi şirkle olanca gücüyle mücadele etmeli ve bu mücadelesinde bütün bilimsel bilginin metotlarını kullanmalıdır.
Şirkin dışındaki günahların affedileceğini söyleyen Allah, merhametinin ne kadar kapsayıcı olduğunu ifade etmiştir.
…. Şirkin dışındaki günahların affedilmesinde, ilahi dilemenin yer almasının anlamı, şirkin affedilmesinde ilahi dilemenin olmayacağıdır. Çünkü ayetin sonunda şirkin büyük bir iftira olduğuna dikkat çekilmektedir. Şirkle mücadele veren din eğitimi aynı zamanda büyük iftira, sapıklık ve zulme karşı mücadele vermektedir.

Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı, 09.08.2012

Tamamı İçin: http://www.haberturk.com/yazarlar/prof-dr-bayraktar-bayrakli/766482-sirk-ve-iftira

Bir cevap yazın