15 Temmuz’dan sonra her şey konuşulurken “bir şey” konuşulmuyor

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Dikkat ediyorum, 15 Temmuz darbesinden sonra “FETÖ’yle mücadele” sürecinde her şey konuşulurken “bir şey” konuşulmuyor:

FETÖ’nün hangi düşüncelerden beslendiği, kimleri kendine rehber edindiği; eskilerin ifadesiyle kimden el aldığı adeta özenle toplumdan gizleniyor. Oysaki FETÖ bataklığını kurutmak için her şeyden önce FETÖ’nün fikir kaynaklarını bilmek ve onları kurutmak gerekir.

Lafı hiç uzatmadan söylemeliyim ki, FETÖ bataklığını besleyen ana damar Said-i Nursi’dir. FETÖ, Said-i Nursi’nin risalelerinden beslenmiştir.

FETÖ’nün “ışık evlerinde” yıllarca Said-i Nursi’nin “Bunları ben yazmıyorum, bana yazdırılıyor” ve “Arş-ı azamdan indiği muhakkaktır” dediği Nur Risaleleri okutulmuştur. FETÖ müritleri, Kuran’dan çok, Nur Risalelerinden etkilenmiştir. FETÖ’nün kara kutusu Said-i Nursi’dir.

SAİD-İ NURSİ’DEN FETULLAH GÜLEN’E

Said-i Nursi’nin, Hz. Ali, Şeyh Abdülkadir Geylani ve evliya dediği bazı kimselerden aldığı bir habere göre (!) güya “ahir zamanda beklenen bir zat gelecek, Hristiyanların ruhani liderleriyle işbirliği yaparak üç görev yapacak:

Birincisi, imanı kurtaracak.

İkincisi, şeriatı tatbik edecek.

Üçüncüsü, hilafeti yeniden kuracak.” (Sikke-i Tasdiki Gaybi, s. 9, 10).

Olayların gelişimi, Fetullah’ın, kendisini, Said-i Nursi’nin bu safsata kehanetindeki

“beklenen kutsal adam” olarak gördüğünü kanıtlıyor. Fetullah’ın, “Dinler Arası Diyalog” gibi çalışmalarının temeli de buraya dayanıyor.

Nitekim Fetullah, “Fasıldan Fasıla” adlı kitabında Nasr Suresi’nin ilk ayetinde geçen “ve’l feth” ifadesinin “Fetullah” demek olduğunu iddia ederek şöyle diyor:

“Buradaki nükteye gelince, Allah’ın bizi yaratması, hizmet yoluna sevk etmesi, halkın kalbini bize tevcih etmesi… Hepsi Allah’ın yardımı ve inayetiyledir…” (Fetullah Gülen, Fasıldan Fasıla, s. 184).

Yani, Fetullah, Kuran ayetinin kendisini işaret ettiğini belirtiyor. Fetullah’ın, Kuran ayetlerinin kendisini işaret ettiği düşüncesi Said-i Nursi kaynaklıdır.

Nitekim Said-i Nursi de Kuran’da birçok ayetin kendisinden söz ettiğini iddia ediyor.

Örneğin, “Allah, göklerin ve yerin nurudur” diye başlayan Nur Suresi’nin 35. ayetindeki “Nur”la kendisinin kastedildiğini,

yine ayette yer alan “ateşsiz yanan bir alevin” ifadesiyle de kendisinin eğitim görmeden Risale-i Nurları yazabilmesine gönderme yapıldığını belirtiyor.

Güya Hud ve Enam surelerinde Allah doğrudan doğruya kendisine hitap ediyor!

Yine Bakara Suresi 151 ve 269. ayetlerdeki “kendisine hikmet verilen, hikmeti öğreten ve herkese bilmediği şeyleri bildiren” kişinin kendisi olduğunu düşünüyor. (Ayrıntılar için bkz. Neda Armaner, Nurculuk, s. 14-17).

Sad-i Nursi’ye göre “dinsiz” Türkiye Cumhuriyeti “darül harp”tir. Dolayısıyla bu “darül harp”i “darül İslam’a” dönüştürmek gerekir! İşte Fetullah’ın, Türkiye Cumhuriyeti kurumlarına “sızmak” istemesinin temelinde Said-i Nursi’nin bu “dinsiz Cumhuriyet” safsatası vardır.

Fetullah, 18 Haziran 1999’da ATV’de, 19 Haziran 1999’da Sabah Gazetesi’nde yayımlanan kasetinde, Türkiye Cumhuriyeti’ni “darül harp” kabul ederek onu dönüştürmek için örtülü ve sinsice devlete sızdıklarını itiraf etmişti.
FETÖ’cüler, yıllarca ışık evlerinde Said-i Nursi’nin, Atatürk’e ve Cumhuriyet’e kin kusan aşağıdaki satırlarını okuyarak yetiştiler.

Sinan Meydan, 09.10.2017

Bir cevap yazın